Dag: 2. august 2019

#Musikkhistorie

Tonedøv eller absolutt gehør?

Bare de færreste av oss befinner seg på ytterpunktene av denne skalaen. Tonedøvhet forekommer nokså sjelden, og det samme kan sies om det å ha absolutt gehør. Det er på spekteret innenfor disse to motpolene at de fleste av oss […]

write-blog