År: 2019

#Musikkhistorie

Hva definerer musikk?

Det er naturlig å like musikk, og de fleste vet hva musikk er. Men hvordan skal vi definere fenomenet musikk? Ordet kommer fra gresk og betyr museene kunst, noe vi kan forstå med en guddommelig ferdighet. Så er musikk guddommelig? […]

#Musikkhistorie

Ditt eget hjemmestudio

Mange drømmer om å produsere egen musikk, noen for å leve av det og noen bare på hobbybasis. Noen klarer seg fint med hodetelefoner og enkle musikkprogrammer på PC-en hjemme, men om man skal få noe skikkelig ut av det […]

#Musikkhistorie

Tonedøv eller absolutt gehør?

Bare de færreste av oss befinner seg på ytterpunktene av denne skalaen. Tonedøvhet forekommer nokså sjelden, og det samme kan sies om det å ha absolutt gehør. Det er på spekteret innenfor disse to motpolene at de fleste av oss […]

write-blog