Bare de færreste av oss befinner seg på ytterpunktene av denne skalaen. Tonedøvhet forekommer nokså sjelden, og det samme kan sies om det å ha absolutt gehør. Det er på spekteret innenfor disse to motpolene at de fleste av oss er. Relativt gehør, kalles dette. Vi med relativt gehør kan i det minste trene gehøret vårt slik at det sakte men sikkert kommer nærmere absolutt gehør-siden av skalaen.

Trenger du en konsis definisjon på de to diametrale motsetningene, kan vi si at det å være tonedøv går ut på at du ikke kan gjengi en tone etter du har hørt den. I verste fall kan det å være tonedøv bety at du ikke klarer å skille låter fra hverandre, og det å holde rytmen kan også vise seg å være vanskelig. Absolutt gehør, på den annen side, betegner evnen til å gjenkjenne bestemte toner uten hjelp, og de med absolutt gehør klarer ofte å synge nøyaktig den tonen de ble bedt om.

Forskning har vist at folk fra det som kalles tonespråkkulturer, altså de som snakker språk som vietnamesisk eller kinesisk, har et bedre naturlig anlegg for absolutt gehør. Det har vist seg at barn som har vokst opp med å snakke for eksempel mandarin, lettere får trent sitt musikalske øre. Dette er fordi mandarin er et tonespråk, som er språk hvor enkelte ords betydning er avhengig av tonefall. Flere ord kan staves på samme måte og inneholde de samme stavelsene, men likevel bety vidt forskjellige ting avhengig av tonefallet.

Enten vi har ambisjoner om å bli suksessfulle musikere eller bare driver med musikk som hobby, trenger vi ikke absolutt gehør. Selv om det kommer godt med for de som har det, er det selv ikke for musikere av like essensiell betydning som en barberkniv er for de med betydelig skjeggvekst. Gehør er som nevnt på et spekter, og det viktigste er at vi har godt nok gehør til å forstå musikken vi selv skaper.

Det er aldri for sent å trene opp sitt musikalske øre, men det er selvfølgelig best å begynne tidlig. De fleste er vel klar over at barn har veldig godt av å begynne musikalsk trening så tidlig som mulig, men når det toget er gått og du skal begynne å trene gehør i voksen alder, vil det selvsagt ta lengre tid. Heldigvis finnes det øvelser du kan gjøre for å få fart på prosessen.

Saumfarer du nettet kan du enkelt finne såkalte hørelæreprogrammer som kan være til god hjelp. Mange musikklærer anbefaler EarMaster, som er et program som nå kan fås som app, og som har hjulpet mang en musikkstudent med et litt rustent gehør. Det finnes også hørelærebøker det kan være en idé å sjekke ut, men husk at du ikke kan lese deg til bedre gehør!