Dag: 1. desember 2019

#Musikkhistorie

Hva definerer musikk?

Det er naturlig å like musikk, og de fleste vet hva musikk er. Men hvordan skal vi definere fenomenet musikk? Ordet kommer fra gresk og betyr museene kunst, noe vi kan forstå med en guddommelig ferdighet. Så er musikk guddommelig? […]

write-blog