Destruktivitet, sinne, frustrasjon, depresjon og individets og samfunnets skyggesider fikk mer og mer fokus da rocken utviklet seg til punk og hard ro

Destruktivitet, sinne, frustrasjon, depresjon og individets og samfunnets skyggesider fikk mer og mer fokus da rocken utviklet seg til punk og hard rock med band som Samson, Saxon, Iron Maiden, Motorhead og Judas Priest. Det å være «bad» var selve inngangsbilletten. Hard rock utviklet seg til å bli kalt heavy metal og disse musikkformene formet seg sammen med de andre urbane stilartene. Det er viktig å forstå forskjellene på by og land her, fordi punk hadde utspring i og tilhørte det urbane liv og forstadslivet.

Folk på landet hørte fremdeles på country, folkemusikk, blues, jazz, korpsmusikk og klassisk musikk. Den urbane arbeiderklassen og underklassen gav liv til musikksjangere som punk, hard rock, heavy metal, hip hop, techno, trance og de uendelige mengder undersjangre og subkulturer disse sjangrene har ført med seg. Hver sjanger bærer med seg et opprør og en egen sak de vil få frem. Punk er bygget på anarkistiske tanker, punkerne er for revolusjon og vil rive ned statsapparatet.

De bryr seg ikke om lover og regler og til tross for deres urbane leveramme, sverger de til naturens lover om den sterkestes rett i sitt opprør, paradoksalt nok blandet med en god mengde sosialdemokrati og kommunisme. Hip hop bærer med seg et ønske om raselikhet og opprør mot undertrykkende, rasistiske elementer av politiet og myndighetene, noe som er vel illustrert med N.W.A sin legendariske «Fuck the police» eller «Straight Outta Compton». Hard rock og heavy metal bærer med seg opprør, hovedsakelig mot skoleverket og religion.

Det er vel ingen overdrivelse å påstå at ingen annen musikkform har noensinne bragt med seg mer kritikk mot religion enn hard rock og heavy metal, og kanskje har dette hjulpet kirken med å utvikle seg de siste tiårene. Som du ser har alle former for musikk alltid uttrykt reelle indre opplevelser hos folket.

Den musikken vi hørte på for hundre år siden hører de fleste ikke på i dag, og det samme gjelder musikk som kom ut for bare ti eller fem år siden, men det flotte er at dersom vi ønsker å høre på en musikkform fra en annen tidsepoke, lar dette seg veldig enkelt gjøre. I dag ligger nesten all musikk på Spotify eller andre strømmetjenester. Musikkindustrien har forandret seg fundamentalt de siste 10-20 årene. Til det bedre eller til verre?